Enerjiniz ömür boyu sizden, sigortanız ömür boyu bizden!

Güneş Enerji Santrali Sigortası

Enerjiniz ömür boyu sizden, sigortanız ömür boyu bizden!

Güneş Enerji Santrali Sigortası

by ctrlf5
ges-ic

Ges sistemi güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerinin kısa adı olup solar sistemi yada Ges sistemleri olarak kısaca ifade edilir. Ges sistemlerinin mantığında güneş ısınlarının güneş panellerin üzerine düşerek elektronların hareket etmesi sonucu elektrik akımının oluşabilmesiyle elektrik enerjisi üretimi meydana gelir. Ges sistemlerinde elektrik üretimi için gün ışığı yeterli olup sıcaklıkla pek bir ilgisi yoktur. Yalnız fazla sıcaklık güneş panellerindeki silisyum maddesinin elektronların arasındaki mesafe artacağından elektrik üretimi olumsuz yönde etkilenir.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi uzun bir dönem ve geliştirmelerden sonra kabul edilebilir düzeyde olup ticari amaç ve kendi elektrik enerjisini sıfırlamak için yatırımlar başlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Ges sistemlerine son zamanlarda ülkemizde her geçen gün insanlar tarafından daha fazla ilgi ve talep gösteriliyor. Yakın zamanda herkes kendine en uygun şartlarda elektrik üretim.sistemi kurarak elektrik giderlerini sıfırlamak ve fazlasını devlete satarak kazanç elde edecekler.Ülkeniz güneş enerjisinden potansiyel olarak Avrupa’dan daha fazla olmasına karşılık yeterli yatırıma ve ilgiye ulaşmadı. Özelikle ülkemizin İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Ege bölgeleri elektrik üretimi için.en uygun bölgeler olup oradaki insanlara yatırım ve zenginlik kaynağı sağlamak açısından en iyi kaynaklardan biridir. Özelikle verimsiz tarım arazileri, ev ve fabrika, ahır, sera gibi yerler Ges sistemlerinin kurulması ile atıl kalan alanlar aktif gelir kaynaklarına dönüşmesi çok kolay ve zahmetsizdir. Şu anda ki güneş enerjisindeki potansiyeli ülkenizin yer altı kaynaklarından daha fazla zenginlik barındırıyor. Umarım yakın zamanda insanlar bu zenginlik kaynağından yararlanarak bireysel ve ülke olarak zenginleşmeye başlarız.

Güneş Enerji Santralı kurulumu esnasında mevcut makine ve tesislerin; yıldırım, infilak, sel, seylap, su basması, yağmur, kar, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, deprem, terör veya önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek risklere karşı yatırımcıları korumaktadır.

Güneş Enerjisi tesisin kullanıma açıldıktan sonra işletmeleri ve işletmede yer alan makine, elektronik cihazları; sel, deprem, fırtına, yer kayması, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, terörizm, sabotaj vs. risklere karşı korumaktadır.

Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Güneş Enerjisi tesisinin kullanıma açıldıktan sonra işletmeleri ve işletme de yer alan makine, elektronik cihazları; sel, deprem, fırtına, yer kayması, yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık, terörizm, sabotaj vs. risklere karşı korumaktadır.

İşletme ve işletmede yer alan makine, elektronik cihazlarda bahsi geçen risklere bağlı olarak cirodaki azalma “Kar Kaybı Teminatı” ile teminat altına alınmaktadır. Güneş enerjisi sistemleri (santral) için saydığımız teminatlara ek olarak ” Gelir Kaybı Sigortası” teminatınıda dahil etmek mümkün.

Güneş Enerji Panelleri, yüklendiği andan itibaren, taşınma esnasında yaşanabilecek tüm olasılıklara karşı da sigorta kapsamındadır. Kara-hava-deniz yolu ile nakledilen malların, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alır.

Depoda Bekleme Teminatı, Aktarma Teminatı, Başlangıç Sevkiyatı, Bitiş Sevkiyatı, Bitiş Sevkiyatı ve Harp, Grev Teminatlarına karşı da güvence sağlanmaktadır.

Yükün çıkış deposundan varış deposuna ulanşıcaya kadar uğrayağı tüm zararlara karşı koruma sağlar. Yükleme, boşaltma ve kısmı hasarlarda teminata dahildir.

Top