Rüzgar Enerji Santrali Sigortası

Rüzgar Enerji Santrali Sigortası

by ctrlf5
res-ic

Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

RES projeleri kapsamında Türker Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

  • Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover)
  • Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
  • Projenin montajı sırasında türbinlerde meydana gelen bir hasar sebebi ile ortaya çıkan Gelir Kaybı (Henüz gelir elde edilmiyor olsa bile)
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk (Contingent Liability) Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Rüzgar Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı
Top