by ctrlf5

Güneş Enerjisi tesisinin kullanıma açıldıktan sonra işletmeleri ve işletme de yer alan makine, elektronik cihazları; sel, deprem, fırtına, yer kayması, yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık, terörizm, sabotaj vs. risklere karşı korumaktadır.

Detaylar

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir.

Detaylar

Özel Sağlık sigortası, sigortalılara hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır. Buradaki en önemli konu ihtiyaçlara uygun ve doğru teminat kapsamı olan bir poliçenin seçilmiş olmasıdır.

Detaylar

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla karşılaşabileceğiniz riskler karşısında size güvence sunmaktadır.

Detaylar

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile güvence altındadır.

Detaylar

Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Detaylar

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Detaylar

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Detaylar

İşyeri sigortaları teminatları şirketlere göre farklılık gösterebilir ancak genel olarak aşağıdaki başlıklarda ana teminatlar bulunmaktadır. Ancak yaptığınız işe, işyerinizin durumuna göre ek teminatlarla poliçenin risk aralığını genişletmek mümkündür.

Detaylar

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Kaza tabirinden maksat:ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Detaylar

Konut sigortası bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.

Detaylar

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Detaylar

Biz Kimiz ?

Şemma, sigortacılıkta deneyim sahibi tek ortağın girişimi ile kurulmuştur.

Şemma güvenilen sigorta şirketi arayışında değişime inanmıştır, daha iyiyi hedefleyip, insana değer veren, sürekli öğrenmeyi , şefaflığı, iletişimi ve paylaşmayı bir hayat felsefesi olarak kabul etmiştir.

Yönetimde kalite anlayışını büyüklerinden miras kalan değer yargılarıyla perçinlemiştir. Kendini sürekli geliştirerek eksiksiz bir sigorta şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz doğru sigortacılık hizmetini veren,ismini kurumsallaştırmayı amaç edinmiş bir sigorta şirketiyiz.

Hasar Anında

 
 

Doğrulama

Top